20130824.07.Luchtfoto

Detta är vår plats i norra Sverige.

Sommaren 2019 kommer jag att vara här 4,5 månader. Jag undrar hur det går